Walne zebranie Stowarzyszenia

W środę 11 maja 2016r. o godz. 18:45 w sali nr 18

Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Teatralnej 8 w Gorzowie Wlkp.

odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia.